Liikunnallinen iltapäiväkerho

Velmumestan iltapäiväkerho tarjoaa liikunnallista toimintaa koulupäivien jälkeen ala-asteikäisille lapsille. Tilana toimii uniikki Fun Velmumesta, joka on suunniteltu Ninja Warriorin mukaan. Tilat mahdollistavat monipuolisen tekemisen, ruokailun, läksyjen teon sekä rentoutumisen. Mahdollisuudet myös ulkoliikuntaan lähiympäristössä mm. Monitoimitalon viereinen nurmi, urheilukenttä ja puisto.

Ilmoittaudu tästä.

 

Iltapäiväkerho – Turvallinen paikka koulun jälkeen vai harrastus? Kenties molemmat!

Velmumestan iltapäiväkerho on ollut nyt toiminnassa reilu viiden vuoden ajan. Tässä ajassa olemme kehittäneet toimintaa yhä enemmän lapsilähtöisemmäksi sekä kaikin puolin toimivammaksi. Toiminta on myös laajentunut parista päivästä viikossa jokapäiväiseksi toiminnaksi arkena ja lapsia olemme saaneet mahtavan määrän mukaan joka vuosi!

Tässä viiden vuoden aikana olemme huomanneet, että eri perheillä on erilaiset tarpeet iltapäiväkerhotoiminnan osalta. Monet ekaluokkalaisten perheet toivovat kerhon olevan lapselle jokapäiväinen, turvallinen paikka, jonne lapsen on kiva tulla koulun jälkeen. Paikka, joka innostaa lasta monipuolisiin puuhiin. Myös läksyjen teko Velmussa on saanut paljon kiitosta. Säästäähän se paljon aikaa kotona muille perheen yhteisille puuhille ja kuulumisille.

Tokaluokkalaisten kohdalla kerholta toivotaan vielä melko samoja asioita, kuin ekaluokkalaisillakin. Kuitenkin kun puhutaan kolmasluokkalaisista tai vanhemmista kerholaisista, kaivataan heille kerhotoiminnan osalta enemmän harrastustoiminnan kaltaisia hyötyjä. Lapsi voisi jo pärjätä koulun jälkeen kotona itsekseen ja kavereitakin pitäisi päästä näkemään enemmän kuin vaikka vuosi sitten. Lapsi toimii jo itsenäisemmin ja alkaa kaivata omaakin aikaa ja yksinään olemisen harjoituksia. Heidän kohdallaan toiminta ei ole enää jokapäiväistä vaan esimerkiksi 2 tai 3 päiväistä.

Tämän vuoksi olemme kehittäneet kerhoamme sellaiseksi, että se palvelisi mahdollisimman laajasti eri ikäisten lasten perheitä ja mahdollistaisi lapsen monipuolisen liikkumiseen koko ala-asteen ajan. Näin lapselle syntyy monipuolisesta liikkumisesta rutiini ja liikunta kulkee automaattisesti osana arkea myös yläasteelle mentäessä.

Tarjoammekin nyt kaikille ala-asteikäisille mahdollisuuden osallistua iltapäiväkerhotoimintaamme 1-5 päiväisenä. Päivät valitaan kauden ajaksi, jolloin lapsella on pysyvät päivät Velmumestan kerholle joka viikko. Näin takaamme lapsille tasapainoisen ja turvaa tuovan kerhopäivän, lasten ollessa kerhopäivinä aina samat.

Olisiko kerho sinun lapsellesi ihana paikka tulla puuhailemaan koulupäivän jälkeen kavereiden kanssa?

Tai kenties opettelemaan kerran tai pari viikossa uusia liikkumistaitoja kiipeillen, tasapainoillen, hyppien ja pelaillen, niin ohjatusti kuin omaehtoisestikin?

Olisiko lapsesi kehitykselle hyväksi saada hieman lisää rohkaisua ja sosiaalisia taitoja?

Meidän toimintamme tarjoaa loistavan alustan kaikkien näiden taitojen harjoittelulle lapsen oman tahdin mukaan, innostavassa ja kannustavassa ympäristössä!

 

Miksi juuri Velmumestan iltapäiväkerho?

Suositusten mukaan kouluikäisen lapsen tulisi liikkua päivittäin puolitoista tuntia. Tästä ajasta puolet pitäisi olla reipasta liikuntaa, kuten pallopelejä. Asiantuntijoiden mielestä liikuntaa olisi hyvä ujuttaa mahdollisimman paljon osaksi arkea, ettei liikkumaan tarvitse lähteä aina erikseen.

 

Velmumestan iltapäiväkerho eli Velmun ip tarjoaa lapselle upean mahdollisuuden siihen. Kerhossa lapsi pääsee toteuttamaan itseään ja kehittämään osaamistaan monilla eri osa-alueilla.

Iltapäiväkerhon toiminta jakautuu karkeasti kolmeen erilaiseen hetkeen;

 • 1. Oma aika, jolloin käydään kuulumisia läpi, tehdään läksyt ja liikutaan vapaasti/rentoudutaan esim. T-Wall reaktiopelejä pelaten tai patjamajassa löhöillen.
 • 2. Välipala, johon kaikki osallistuvat yhdessä saman pöydän ääressä syömään ja jutustelemaan.
 • 3. Yhteinen toiminta, jonka sisältöön jokainen saa vaikuttaa.

Velmun ip:n toiminta-ajatus on, ettei lapsille tulisi yksinäisiä ja omalle kehitystasolleen liian itsenäisiä iltapäiviä koulupäivän jälkeen, vaan että he voisivat viettää ne turvallisesti ja reippaasti liikkuen sekä rentoutuen ikäistensä kanssa ja aikuisen ohjauksessa. Velmussa lapsi saa purettua energiaansa ja liikuttua päivän aikana siten, ettei häntä tarvitse enää illalla välttämättä lähteä liikuttamaan. Tämä saattaa mahdollistaa perheelle myös lisää yhdessäoloaikaa illalle. Monelle lapselle liikunnallinen iltapäiväkerho saattaa olla ainut paikka liikkua ja harrastaa urheilua koulupäivän ulkopuolella. Siten haluamme osaltamme myös vähentää lasten eriarvoistumista liittyen heidän liikkumistottumuksiinsa ja –mahdollisuuksiinsa.

 
Selkeät säännöt ja toistuvat rutiinit luovat lapselle turvallisen ympäristön, jonne on mukava tulla koulupäivän päätteeksi touhuamaan. Velmumestan puitteet tarjoavat myös lapselle äärimmäisen monipuolista tekemistä ja paljon erilaisia ärsykkeitä.

 

Sosiaaliset taidot myös kehittyvät, kun pelataan pareittain, ryhmissä tai suoritetaan tehtäviä yhdessä koko porukan voimin. Suvaitsevaisuutta ja toisten mielipiteiden ja mieltymysten kunnioittamista harjoitellaan leikkien lomassa joka päivä. Jokaisella on omat tapansa tehdä asioita ja kaikki ovat ihan yhtä oikein. Kuten jokainen lapsi myös jokaisen lapsen mielipide on yhtä arvokas ja tärkeä. Yhteisöllinen tekeminen liikunnassa ja muussakin toiminnassa tukee lasten sosiaalista kehitystä, empaattisuutta ja tunteiden hallinnan kehitystä sekä tasa-arvoa.

Tutkijat löytävät jatkuvasti viitteitä siitä, että heikot motoriset taidot ja vähäinen liikunta ovat yhteydessä huonompiin lukemisen ja laskemisen perustaitoihin alakouluikäisillä lapsilla. Tulokset viittaavat myös siihen, että koko lapsuuden jatkuva motorisia perustaitoja kehittävä liikunta voi parantaa koulumenestystä kolmena ensimmäisen kouluvuotena. (Eero Haapalan Itä-Suomen yliopistoon tekemä väitöstutkimus 2015)

Velmumestan liikunnalliseen iltapäiväkerhoon voi osallistua 1-5 päivää viikossa. Kerhopäivä alkaa klo 12 ja päättyy klo 16. 

HUOM! 4 ja 5-päiväiset iltapäiväkerhopaikat ovat täynnä! Tilaa on vielä 1-3 päiväisille kerholaisille.

 

 • 5pvä/vko 145€/kk
 • 4pvä/vko 132€/kk
 • 3pvä/vko 120€/kk
 • 2pvä/vko 93€/kk
 • 1pvä/vko 65€/kk

 

Haluan lapseni mukaan ip-kerhoon

Kerholaisella on mahdollisuus myös Velmumestan tarjoamaan monipuoliseen välipalaan. Välipalan hinta on 2,50€/päivä.

Hyödyt

 • Kehittää sosiaalisia, motorisia sekä kognitiivisia taitoja.
 • Täyttää suositusten mukaiset liikuntasuositukset
  • parantaa unenlaatua
  • edistää tai jopa parantaa koulumenestystä
  • säästää aikaa perheeltä
 •  Monipuolista, suunniteltua toimintaa ja liikuntaa lapsen kehitystä tukien ja edistäen
  • lapsi ei tarvitse erikseen harrastusta (jos lapsi haluaa erikseen harrastaa, ei siitä myöskään ole haittaa)
  • lapsella on turvallinen paikka, minne mennä koulun jälkeen

 

Tässä aikaisempien iltapäiväkerholaisten vanhempien kommentteja kerhosta:

 

”En ollut aluksi ihan varma, kuinka ekaluokkalaiseni sopeutuu ryhmään, jossa on myös paljon vanhempia lapsia. Nyt yhden kauden jälkeen olen huomannut, kuinka paljon lapseni on saanut tukea, apua ja kannustusta isommilta kerholaisilta! Myös kerhopäivien jälkeen kuulen, kuinka on leikitty ihania maja- ja kotileikkejä isolla porukalla. Mukana leikeissä ollut lapsia monelta eri luokka-asteelta. Meidän lapsi ilmoitti jo suoraan, että hän aikoo olla vielä vitosellakin Velmun iltissä!” - 1. luokkalaisen kerholaisen äiti

 

"Kotona illat huomattavasti rauhallisempia, kun on saanut koulun jälkeen Velmussa päästää ylimääräiset höyryt pihalle." - 1. luokkalaisen kerholaisen vanhemmat
 

"Siellä ei ole ainoastaan ulkoiltu, leikitty, liikuttu, tehty läksyjä ja syöty välipalaa, vaan harjoiteltu myös ryhmässä toimimisen sääntöjä ja toisten huomioon ottamista. Mielekäs tekeminen kivassa porukassa on heijastunut myönteisesti myös poikamme koulunkäyntiin.” - 2. luokkalaisen kerholaisen vanhemmat
 

”Suosittelen Velmumestaa kaikille lapsille, etenkin ujommille. Meidän herkkä lapsemme on uskaltanut lähteä rohkeasti mukaan Velmumestan toimintaan ja käy siellä mielellään aina, kun mahdollista." -3.luokkalaisen kerholaisen äiti
 

"Mielekäs tekeminen kivassa porukassa on heijastunut myönteisesti myös poikani koulunkäyntiin.” - 2. luokkalaisen kerholaisen vanhemmat
 

"Lapsi saa siellä välipalan, tulee läksyt tehtyä, on kavereita, välittävä aikuinen ja itse voi hyvillä mielin olla töissä kun tietää ettei lapsi ole koko päivää kotona pelaamassa pleikalla." - 3. luokkalaisen kerholaisen äiti

 

Näin se toimii 

 • Ilmoitat lapsesi Velmumestan liikunnalliseen iltapäiväkerhoon osoitteessa https://www.velmumesta.fi/aktiviteetit/iltapaivakerho
 • Lapsi saapuu iltapäiväkerhoon koulujen alettua koulupäivänsä jälkeen. Siellä häntä vastassa on Velmumestan iltapäiväkerhon ohjaaja, joka on kiinnostunut lapsen koulupäivästä ja lapsen muista kuulumisista.
 • Lapselta kysytään onko läksyjä tullut ja kehotetaan ne tekemään heti, jolloin jää enemmän aikaa muulle mukavalle toiminnalle. Läksyissä autetaan, jos lapsi näyttää apua tai tsemppiä tarvitsevan.
 • Lapsi saa puuhailla hetken rauhassa omien mieltymysten mukaan (löhöillä patjoilla/pallomeressä, pelailla pelejä, kiipeillä, roikkua renkaissa/köysissä….). Ohjaaja puuhailee yhdessä niiden lasten kanssa, jotka eivät kaipaa omaa rauhaa vaan kaipaavat tekemistä.
 • Lapsi valitsee ennen välipalaa oman toiveleikkinsä sille päivälle.
 • N. Klo 13.30-14 yhteinen välipala synttäritilassa yhden ison pöydän ääressä. Jutustelua yhdessä.
 • N. klo 14.45-15 yhteinen toiminta alkaa. Tilana käytetään sekä ylä- että alakertaa sekä Velmumestan lähiympäristöä ulkoilun yhteydessä.
 • N. klo 16.00 yhteinen toiminta päättyy, lähtö kotiin.

 

Mikäli sinulla heräsi kysyttävää iltapäiväkerhosta, olethan rohkeasti yhteydessä suoraan ip-kerhon ohjaajaan Susannaan sähköpostitse mantsala@velmumesta.fi 

 

Miksi on tärkeää toimia nyt!

Paikkoja on rajallisesti ja nyt on ainutkertainen tilaisuus antaa lapsellesi mahdollisuus johonkin sellaiseen mitä ei aiemmin ole ollut kotikunnassamme saatavilla. Tämän saat lähes samalla hinnalla, kuin kunnallisenkin iltapäiväkerhon, joten ilmoittaudu nyt!

Ilmoittaudu tästä.

Vanhemman näkökulma iltapäiväkerhosta

”Siellähän vaan leikitään hippaa, sitä voi pitää kotonakin.”
Olen kuullut useammankin kerran tämän lausahduksen lasten vanhempien suusta.

Mun nimi on Susanna ja vedän iltapäiväkerhoa Velmumestassa. Ohjaajaroolin lisäksi mulla on rooli myös iltapäiväkerholaisen äitinä. Äidin roolissa on ollut ilo seurata oman 7-vuotiaan toimintaa ja kehitystä uudenlaisessa ympäristössä ja ryhmässä.

Aluksi mietin, onko Velmumestan kaltainen liikunnallinen ip toiminta liikaa lapselle, joka jo harrastaa voimistelua kolme kertaa ja lähes 6 tuntia viikossa. Huomasin kuitenkin jo muutamassa viikossa, että Velmun ip on juuri sitä mitä hän tarvitsee. Kehitys näkyi ensisijaisesti hänen motorisissa taidoissaan. Näin selvästi kuinka hänen välineenkäsittelytaidot olivat parantuneet siinä missä tiimityöskentely ja pelitaktiikkakin. Olen todennut tämän myötä, että en keksi yhtäkään paikkaa missä lapseni pääsisi haastamaan itseään liikunnallisesti niin monella eri tavalla.

”Ei saa osua lattiaan eikä liikkua pallo kädessä. Omien joukkuelaisten kanssa saa kopitella, muiden kopeista ja osumista palaa. En pääse etenemään tästä jalan, joten hyppäänkin roikkumaan tangolle ja etenen siitä kiipeilyseinälle.” Tässä lapsen ajatuksen juoksua jo hittileikiksi muodostuneen Lattia on laavaa amerikkalaisen polttopallon aikana. Velmumesta tarjoaa mahdollisuudet moneen. Mitä monipuolisemmin lapsi liikkuu, sen parempi. Tyttäreni treenaa kolmena päivänä viikossa ja hän kehittyy omassa lajissaan. Vaikka he harjoittelevat myös ikäryhmän tasoisia motorisia perustaitoja, tapahtuu se lajilähtöisesti. Jos jo kuukaudessa voin huomata selvän muutoksen liikunnallisessa kehityksessä, en vaihtaisi sitä pois.

Ja miten se menikään ”siellähän vain leikitään hippaa”. Jos lapsi kertoo ip:n jälkeen kuinka kivaa oli leikkiä ja aikuinen saa käsityksen siitä, että iltapäiväkerhossa vaan leikitään eikä tehdä mitään lasta kehittävää, silloin olen onnistunut. Annetaan lapsen nauttia vaan leikistä niin minä pidän huolen, että leikki tekee lapselle ihmeitä!

Ilmoittaudu tästä.

 

Etkö ole varma tästä vielä?

Ajatteletko, että...

 

 

On niin kova kiire elämässä.

Iltapäiväkerho helpottaa perheenne arjen kiirettä      yhdistämällä lapsen harrastuksen, päivän liikuntasuositukset sekä turvallisen iltapäivän lapsellesi koulun jälkeiselle ajalle. Läksyt tulee hoidettua ja mukavaa yhdessäoloa saman ikäisten lasten kanssa runsaasti. Lapsi purkaa energiaa kerhossa, jolloin hän malttaa rauhoittua kotona iltatoimiin ja nukkumaanmenoon nopeammin. Koska lapsi liikkuu riittävästi ja monipuolisesti päivittäin, jaksaa hän myös keskittyä koulussa paremmin, jolloin oppiminen tehostuu ja koulunkäynti pysyy mielekkäänä. Näin myös lapsen henkinen hyvinvointi ja jaksaminen kehittyy ja paranee. Tämä voi näkyä kotona myös vähentyneinä kiukunpuuskina ja tasapainoisempana lapsena.

 

Lapseni ei saa liikunnallista hyötyä kerhosta.

Suositusten mukaan kouluikäisen lapsen tulisi liikkua päivittäin puolitoista tuntia. Tästä ajasta puolet pitäisi olla reipasta liikuntaa, kuten pallopelejä. Tämä toteutuu jo pelkästään Velmun iltapäiväkerhossa.

Monet tutkimukset puoltavat sitä, että heikot motoriset taidot ja vähäinen liikunta ovat yhteydessä huonompiin lukemisen ja laskemisen perustaitoihin alakouluikäisillä lapsilla. Tulokset viittaavat myös siihen, että koko lapsuuden jatkuva motorisia perustaitoja kehittävä liikunta voi parantaa koulumenestystä kolmena ensimmäisen kouluvuotena. Jos lapsi liikkuu suositusten mukaan vain satunnaisina päivinä, on ero varmasti taattu lapsen liikkuessa suositusten mukaan joka päivä. Tähän Velmun liikunnallinen iltapäiväkerho tarjoaa sinun lapsellesi mahdollisuuden.

Sosiaalisesti heikompi lapsi saa hyvää harjoitusta ja varmuutta Velmussa leikin lomassa ja yhdessä ja yksilönä liikkuen ja toimien.

Motorisesti heikompi lapsi oppii nopeasti uusia taitoja huomaamattaan leikin tiimellyksessä, ammattiohjaajan opastuksella, kannustuksella sekä hyvin suunnitellulla toiminnalla.

 

Miksi ostaisin tämän, muitakin on tarjolla?

Meidän paikkakunnalla olemme ainut laatuaan. Mäntsälässä on meidän lisäksi kunnallinen iltapäiväkerhotoiminta. Velmumestan iltapäiväkerho painottuu liikuntaan ja liikunnalliseen yhdessä tekemiseen. Tilamme ovat uniikit ja toisenlaista samanlaista paikkaa ei löydy vielä mistään. Meillä on mahdollisuus kaikkeen samaan toimintaan mitä kunnallinenkin iltapäiväkerho tarjoaa ja lisäksi tarjoamme huikeat liikunnalliset puitteet. Meillä voit yhdistää lapsen harrastuksen ja iltapäivätoiminnan yhdeksi kokonaisuudeksi. Näin ollen illalla ei tarvitse välttämättä enää erikseen lähteä viemään lasta harrastuksiin. Enemmän yhdessäoloa ja rauhallista illanviettoa perheen kesken!

Vaikka olemme yksityinen yritys, ovat hintamme hyvin vertailukelpoisia kunnan hintojen kanssa. Tämä ei myöskään aseta perheitä eriarvoiseen asemaan.

 

Uskallanko ilmoittaa lapseni mukaan?

Kyllä ehdottomasti! Jos vaihtoehtona on, että lapsi on itsekseen tai sisaruksen kanssa kotona keskenään koulupäivän jälkeen, on liikunnallinen iltapäiväkerhomme varmasti nappivalinta! Aktiivista toimintaa ja suunniteltua ja turvallista tekemistä kuitenkin vielä paljon tukea ja turvaa tarvitsevalle ala-asteikäiselle lapsellesi. Harrastustakaan ei tarvitse miettiä erikseen, ellei niin halua.
 

Jos olet miettinyt kunnallista iltapäiväkerhoa tai lapsesi on ollutkin siinä ja aikoo jatkaa, niin mieti hetki tätä; Sinulle soitetaan ja kerrotaan, että kunnallinen iltapäiväkerho uudistuu ja siinä panostetaan jatkossa enemmän lasten monipuoliseen liikkumiseen. Sinulle kerrotaan myös, että toisinaan iltapäiväkerho pääsee käyttämään monipuolisempia liikuntatiloja. Samalla sinulle annetaan myös mahdollisuus pitäytyä vanhassa iltapäivätoiminnan mallissa, jolla on menty ja toimittu tähän asti. Haluaisitko pitäytyä vanhassa mallissa vai olisiko uudistus mielestäsi hieno juttu?

Jos valitsit uudistuksen niin Velmun iltapäiväkerho tarjoaa tätä uudistusta vielä pidemmälle viedyssä mallissa ja ammattiohjaajan vetämänä. Ei siis kannata jämähtää vanhaan vaan lähde mukaan uuteen ja anna lapsellesi mahdollisuus johonkin sellaiseen mihin ei ennen ole ollut kotikunnassamme mahdollisuutta; entistä monipuolisempaan ja lapsen kehitystä (motorista, sosiaalista sekä kognitiivista) tukevaan ja edistävään toimintaan!

Ilmoittaudu tästä.

Risto Kallion raitti 2, 04600 Mäntsälä
 +358 40 417 2117
 mantsala@velmumesta.fi