Mitä on FUN Velmumesta?

Fun Velmumesta tarjoaa lähiliikuntapaikan Vireuksen uusien tilojen laajennuosassa 0-16 -vuotiaille lapsille ja nuorille... ja miksei aikuisillekkin.

Lapsena opittu myönteinen kuva liikunnasta kantaa usein läpi elämän. Mitä enemmän onnistuneita liikuntakokemuksia on, sitä paremmin se vaikuttaa myönteisesti myös lapsen minäkuvan ja itsetunnon kehittymiselle. Monipuoliset liikuntakokemukset auttavat myös kehittämään motorisia perustaitoja. Vanhemmat ovat tärkeimmässä roolissa tarjoamassa lapselle ja nuorelle näitä kokemuksia ja mahdollisuuksia.

Fun Velmumesta ja Vireus tarjoavat yhdessä liikuntaelämyksiä lapsille ja aikuisille.

Fun Velmumesta on toiminnallinen lähiliikuntapaikka lapsille ja nuorille, jonka tavoitteena on lisätä lapsen ja nuoren fyysistä liikkumista, vahvistaa liikuntakokemuksia ja -elämyksiä sekä kehittää minäkuvaa ja itseluottamusta. Jokainen lapsi voi olla omana itsenään mukana ja vahvistaen omaa minäkuvaa sekä tukea muita ja oppia kannustavaan vuorovaikutukseen muiden kanssa.  Se sisältää modernit toimintaradat (Ninja Warrior- ja Gladiaattoriradat), monipuoliset laitteet ja välineet sekä niitä tukevat modernit tilat. Lapset ja nuoret voivat harjoitella eri tasoisia monipuolisia taitotemppuja, käyttää uusia laitteita ja välineitä, leikkiä ja kehittää taitojaan. Mahdollisuutena on joko toimia itsenäisesti tai ohjatusti.

Haluamme opettaa Fun –Velmumestan perusarvojamme: toimimme tasa-arvoisesti, kunnioitamme ja kannustamme toisiamme sekä autamme toisia tarvittaessa.

Liikuntatilamme on kaksikerroksinen, joka jakautuu 0-6 -vuotiaille touhu- ja temppupaikaksi yläkertaan ja gladiaattori/ Ninja Warrior- radaksi yli 6-vuotiaille alakertaan. Yläkerta sisältää mm. puolapuuseinän, boulderointiseinän, permannon, eri muotoisia pehmopaloja, hyppylaudan, liukumäen, sekä synttäritilan juhlien viettoon.

Alakerran gladiaattorirata on esterata, joka koostuu erilaisista pisteistä. Radalle tulee mm. haastava kalteva seinä, renkaat, lohinousu, boulderointiseinä, pitkä air track -ilmapatja ja estehyppely. Pelitila on alakerrassa erillisenä, josta löytyy T-Wall 64 -peli. Parkourtelineet löytyvät alakerrasta ja on myös yksi gladiaattoriradan esteistä.

Tervetuloa liikkumaan koko perheen voimin saman katon alle!

Huom! Kaikkien aktiivisten Vireuksen kuukausijäsenten lapset pääsevät tutustumaan Fun Velmumestaan veloituksetta yhdessä huoltajan kanssa vastaanoton aukioloaikoina. Ilmoittauduthan Vireuksen vastaanottoon.

Risto Kallion raitti 2, 04600 Mäntsälä
 +358 40 417 2117
 mantsala@velmumesta.fi